Recikliranje starih guma

Kao alternativa za uobičajene postupke za usitnjavanje starih guma uz primjenu dušika, postupak za toplo mljevenje starih guma razvijen pri tvrtki Kahl nudi varijantu uz povoljne troškove. U tom se postupku guma melje bez korištenja dušika u granule bez metala i tkanina od 0 do 8 mm veličine zrna, ušteda je od 80€/t.

Sustav je konstruiran na učinak postrojenja od 4 t/h pri pogonu u tri smjene, to odgovara učinku od 1 600 000 guma za osobna vozila i 150 00 kamionskih guma godišnje.

Kahlova preša s ravnom matricom izrađena je u našem pogonu sredinom prošlog stoljeća. Preša funkcionira po principu žrvnja, te je prvotno korištena za sabijanje i peletetiranje najrazličitijih proizvoda, ali je i omogućavala i efektivno granuliranje proizvoda, kao što su gume. Preša s ravnom matricom odlikuje se svojim kompaktnim, ali i robusnim načinom izvedbe, kao i velikom fleksibilnošću.

Kapacitet: 1.600.000 auto guma
Kapacitet pogona: 20.000 t/god
S novom procesnom tehnologijom ušteda je do 80 €/t na granulaciji odbačenih guma.

Kahlova preša s ravnom matricom izrađena je u našem pogonu sredinom prošlog stoljeća. Preša funkcionira po principu žrvnja, te je prvotno korištena za sabijanje i peletetiranje najrazličitijih proizvoda, ali je i omogućavala i efektivno granuliranje proizvoda, kao što su gume. Preša s ravnom matricom odlikuje se svojim kompaktnim, ali i robusnim načinom izvedbe, kao i velikom fleksibilnošću.

Predusitnjavanje: Dopremljene gume se usitnjavanju na veličinu 50x50 mm.
Transportni putevi unutar tehnološke linije!

Prvo granuliranje:

Ovdje se po principu žrvnja melju dijelovi guma u dvjema povezanim prešama. Prva preša usitnjava dijelove guma na veličinu ≤ 20 mm Trakasti magnet odvaja ogoljene čelične žice. U prvom se prosijavanju odvajaju sitni dijelovi

Drugo granuliranje:

Gruba klasa se dovodi na drugo usitnjavanje te se materijal ovdje usitnjava na veličinu zrba izmedju 0,1 i 8 mm.

Sortiranje i prosijavanje

Nakon usitnjavanja mljeveni se proizvod u trostupnjevitom sortiranju i prosijavanju odvaja u različite klase. Metal se odvaja cilindričnim magnetima. Konačno prosijavanje se obavlja pomoću gravitacijskih separatora i cik-cak separatora.

Finalni proizvod se pakira u vreće.
Idi na Vrh